Τα Περιηγητικά Δίκτυα Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στις Κυκλάδες

Οι περιηγητικές διαδρομές των νησιών των Κυκλάδων μέσω των παραδοσιακών λιθόστρωτων οδών και μονοπατιών, αφορούν συνδέσεις μεταξύ οικισμών, προσβάσεις σε ακτές και σε σημεία ιστορικού-πολιτισμικού…