Μενού Κλείσιμο

Οι περιηγητικές διαδρομές των νησιών των Κυκλάδων μέσω των παραδοσιακών λιθόστρωτων οδών και μονοπατιών, αφορούν συνδέσεις μεταξύ οικισμών, προσβάσεις σε ακτές και σε σημεία ιστορικού-πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Μέσα από τις διαδρομές αυτές, αναδεικνύεται ο πλούτος και η ιδιοτυπία του αιγαιοπελαγίτικου φυσικού περιβάλλοντος, με τους κρημνούς και τις διαμελισμένες ακτές, τους πολυάριθμους ορμίσκους και τις μικρές παραλίες, το αυθεντικό κυκλαδίτικο τοπίο με τις ξερολιθιές, τις αναβαθμίδες και γενικά τις ποικιλώνυμες λιθόκτιστες κατασκευές της υπαίθρου. Αρκετά από τα μονοπάτια αυτά χρησιμοποιούνται και σήμερα από τους ντόπιους, κυρίως από αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ άλλα έχουν εγκαταλειφθεί σταδιακά λόγω της πυκνής βλάστησης και των καταπτώσεων που τα καθιστούν δύσβατα.

Με το πρόγραμμα Χάραξης και Ανάδειξης Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος που εκτελεί η περιφερειακή αυτοδιοίκηση στις Κυκλάδες, έχει πάρει οργανωμένη μορφή η προσπάθεια αποκατάστασης και ανάδειξης των παλιών αρτηριών επικοινωνίας – λιθόστρωτων οδών και μονοπατιών – στα νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για συγκεκριμένα περιηγητικά δίκτυα στις Κυκλάδες κατά νησί, επιλεγμένα και χαρακτηρισμένα βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 

Το έργο της αποκατάστασης διέλευσης και ανάδειξης των παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και μονοπατιών των Κυκλάδων, χαρακτηρισμένων και προστατευόμενων ως Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος συνεχίζεται. Δράσεις ανανέωσης, διεύρυνσης, εμπλουτισμού και αποκατάστασης διέλευσης των περιηγητικών δικτύων κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο εκτελέστηκαν και συνεχίζονται με τη συμμετοχή των οικείων Δήμων, τοπικών φορέων και εθελοντικών ομάδων, στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. 

Μεγάλο μέρος των κατά νησί περιηγητικών δικτύων περνά ήδη στη φάση ετοιμότητας για την υπαγωγή τους στην Κατηγορία Α, προκειμένου οι  αντίστοιχοι Φάκελοι Καταγραφής – Αξιολόγησης να υποβληθούν προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και να δρομολογηθεί η ένταξη των δικτύων στο Εθνικό Μητρώο Μονοπατιών, με απόκτηση του αντίστοιχου σήματος ποιότητας.