Μενού Κλείσιμο

Νάξος, Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 5:

Τραγαία (Χαλκί) – Τσικαλαριό – Απάνω Κάστρο – Άγιος Ανδρέας – Άνω Ποταμιά

(3600μ. μέχρι το σημείο σύζευξης των ΔΠΕ 5-6 στην Άνω Ποταμιά. – 3800μ. μέχρι την Πηγή της Άνω Ποταμιάς)

 Σημεία Ενδιαφέροντος

  • Βυζαντινός ναός Αγίου Στεφάνου (12ου-13ου αι., Τσικαλαριό)
  • Νεκρόπολη γεωμετρικών χρόνων
  • Μεσαιωνική οχύρωση Απάνω Κάστρου
  • Βυζαντινοί ναοί Απάνω Κάστρου
  • Βυζαντινός ναός Αγίου Ανδρέα (13ου-14ου αι.)