Μενού Κλείσιμο

Νάξος, Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 11:

Κυνίδαρος – Γεφύρι Απάνω Μύλου – Άγ. Γεώργιος – Πύργος Πραντούνα – Μέσα Γειτονιά – Εγγαρές

 Σημεία Ενδιαφέροντος

  • Λιθόκτιστο δίτοξο γεφύρι στα Χάλαντρα (19ος αιώνας)
  • Υδρόμυλος Χατζή (18ος αιώνας)
  • Άγιος Αρτέμιος (18ος αιώνας)
  • Βυζαντινός ναός Αγίου Δημητρίου
  • τετράτοξος υδρόμυλος Βασιλικούρη
  • πύργος Πραντούνα (18ος αι.)
  • συγκρότημα υδρομύλων Φάμπρικας