Μενού Κλείσιμο

Νάξος, Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 14:

1ο τμήμα: Ζας (Πέτρινος Σταυρός) – Αγγέλου – Πύργος Χειμάρρου – Μαυροπέτρι – Υρόκαστρο

2ο τμήμα: Πάνερμος – Κορφάρι των Αμυγδαλιών (πρωτοκυκλαδική ακρόπολη) – Υρόκαστρο

 Σημεία Ενδιαφέροντος

  • Πρωτοκυκλαδική ακρόπολη στη θέση “Κορφάρι των Αμυγδαλιών”
  • Μεσαιωνικό κάστρο στη θέση “Υρόκαστρο”
* Τμήμα της διαδρομής 14 είναι οριοθετημένο και εν μέρει σηματοδοτημένο. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης βατότητας και σήμανσης.