Μενού Κλείσιμο

Νάξος, Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 15:

Πάνερμος – Άντρ(ι)ους – Σπεδό – Ρίνα – Καλαντός

 Σημεία Ενδιαφέροντος

  • Σπήλαιο “Άντρ(ι)ους”
  • Πρωτοκυκλαδική ακρόπολη Σπεδού
  • Πύργος ελληνιστικών χρόνων στη Ρίνα
*Η διαδρομή είναι οριοθετημένη και εν μέρει σηματοδοτημένη. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης βατότητας και σήμανσης.