Μενού Κλείσιμο

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Απόφαση Αριθ. 151344/165, ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών.
Απόφαση Αριθμ. 169774/2784, ΦΕΚ 2004/Β΄/04-06-2018Τροποποίηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 154551/1839/13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β΄/25-07-2017).
οικ. 41214/2587/29-03-2019Γενικές κατευθύνσεις και διευκρινίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των περιηγητικών δικτύων Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στις Κυκλάδες.
Απόφαση 215Α/08-05-2007Χαρακτηρισμός Επιλεγμένων Δικτύων Παλαιών Ημιονικών Οδών και Μονοπατιών ως Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στο Νομό Κυκλάδων.
Απόφαση 460/06-11-2008Χαρακτηρισμός Συμπληρωματικών Τμημάτων (εναλλακτικές διαδρομές – πορείες) Επιλεγμένων Δικτύων Παλαιών Ημιονικών Οδών και Μονοπατιών ως Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στο Νομό Κυκλάδων.
Απόφαση 373/03-09-2009Χαρακτηρισμός Νέων Τμημάτων Επιλεγμένων Δικτύων Παλαιών Ημιονικών Οδών και Μονοπατιών ως Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στο Νομό Κυκλάδων.
ΦΕΚ 402/Δ΄/17-05-2002Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, Δονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριμος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονήσι, Αρκοί, Αγ. Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτών.
Πίνακας – Μάιος 2016Πίνακας νέων διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος Π.Ε. Κυκλάδων.

Υλικό Σήμανσης και Ανάδειξης